Przebudowa mostu na terenie zalewowym rzeki Wieprz wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1502 L w miejscowości Poizdów

Nazwa zadania:
Przebudowa mostu na terenie zalewowym rzeki Wieprz wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1502 L w miejscowości Poizdów.

Przedmiot inwestycji:
Most długości 24,8 m,
Droga długości 990 m.

Koszt:
5 738 293,40 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 2 069 147,20 zł
Gmina Kock 800 000 zł
Rezerwa z budżetu państwa 2 869 146,20 zł

Data odbioru końcowego:
2022.12.28

Droga Kozłówka – Dąbrówka nr 1546 L – etap I

Aktualnie poszerzanie drogi dla usytuowania pasów ruchu dla rowerów, budowy nowych chodników i peronów.

Dobiega końca przebudowa przepustów drogowych w miejscowości Kozłówka.

Nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku Kozłówka – Dąbrówka.

Droga Łucka Kaznów nr 1557 L – etap I

Aktualnie poszerzanie drogi pod budowę nowych chodników i ścieżki rowerowej.

Rozpoczęto układanie nowej nawierzchni asfaltowej.

Powstający nowy chodnik w miejscowości Łucka.