Droga 1531L Firlej – Kamionka remont.

Nazwa zadania:
Remont drogi powiatowej nr 1531 L w miejscowości Firlej.

Przedmiot inwestycji:
Przebudowa drogi o długości 0,1190 km.

Koszt:
1 914 500,15 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 871 468,88 zł
Gmina Firlej 100 000 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 943 031,27 zł

Data odbioru końcowego:
2023.12.06

Droga 1550 L Majdan Kozłowiecki – rozbudowa.

Nazwa zadania:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1550 L w miejscowości Majdan Kozłowiecki.

Przedmiot inwestycji:
Remont drogi o długości 0.414 km.

Koszt:
1 015 808,26 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 183 856,86 zł
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubartów 831 951,40 zł

Data odbioru końcowego:
2023.11.10

Droga 1221 L Tereba – Talczyn remont.

Nazwa zadania:
Remont drogi powiatowej nr 1221 L relacji Tereba – Talczyn.

Przedmiot inwestycji:
Droga długości 2.011 km.

Koszt:
2 448 242,86 zł

Finansowanie:

Polski Ład 1 999 200,00 zł
Powiat Lubartowski 224 472,86 zł
Gmina Kock 224 570,00 zł

Data odbioru końcowego:
2023.09.21

Droga 1560 L Czerniejów – przebudowa na długości ok. 1 km.

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1560 L na odcinku od m. Czerniejów do drogi powiatowej nr 1559 L na długości ok. 1 km.

Przedmiot inwestycji:
Droga długości ok. 1 km.

Koszt:
657 696,37 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 328 848,19 zł
Gmina Serniki 328 848,18 zł

Data odbioru końcowego:
2023.07.21

Droga 1502 L Poizdów – przebudowa mostu na terenie zalewowym rzeki Wieprz wraz z drogą.

Nazwa zadania:
Przebudowa mostu na terenie zalewowym rzeki Wieprz wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1502 L w miejscowości Poizdów.

Przedmiot inwestycji:
Most długości 24,8 m,
Droga długości 990 m.

Koszt:
5 738 293,40 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 2 069 147,20 zł
Gmina Kock 800 000 zł
Rezerwa z budżetu państwa 2 869 146,20 zł

Data odbioru końcowego:
2022.12.28

Droga 1546 L (Kozłówka – Dąbrówka) – przebudowa etap I.

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L w miejscowości Kozłówka.

Przedmiot inwestycji:
Przebudowa drogi o długości około 0,2160 km.

Koszt:
7 672 304,94 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 1 661 671,39zł
Gmina Kock 300 000,00 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 5 710 633,55 zł

Data odbioru końcowego:
2023.12.08

Droga 1557 L (Łucka Kaznów) – przebudowa etap I.

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L w miejscowości Łucka.

Przedmiot inwestycji:
Przebudowa drogi o długości około 0,1670 km.

Koszt:
6 058 398,33 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 1 308 124,27zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 4 750 274,06 zł

Data odbioru końcowego:
2023.12.08