Droga 1557 L (Łucka Kaznów) – przebudowa etap I.

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L w miejscowości Łucka.

Przedmiot inwestycji:
Przebudowa drogi o długości około 0,1670 km.

Koszt:
6 058 398,33 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 1 308 124,27zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 4 750 274,06 zł

Data odbioru końcowego:
2023.12.08