O ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie jest jednostką budżetową Starostwa Powiatu Lubartowskiego. Pełni funkcję zarządu drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych. Przedmiotem jego działania jest: zarządzanie, budowa, przebudowa, remonty, utrzymanie i ochrona w imieniu powiatu dróg powiatowych, obiektów inżynieryjnych i urządzeń infrastruktury drogowej. Czynności te pełni przy pomocy służby liniowej w terenie.

Obwód Drogowy w Kamionce administruje drogi położone w gminach:
miejsko-wiejskich: Kamionka, Kock
wiejskich: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Michów

Obwód Drogowy w Lubartowie administruje drogi położone w gminach:
miejskiej: Lubartów
miejsko-wiejskiej: Ostrów Lubelski
wiejskich: Lubartów, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, Uścimów.