Ograniczenia tonażu

Wykaz dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubartowskiego, na których wprowadzono ograniczenia tonażu
Stan na 1 maja 2023 roku

Ograniczenia tonażu
I.Znak B-5 „zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych”
1.    Nr 1528 L Lubartów ul. Lipowa „3,5t” – nie dotyczy zaopatrzenia i służb komunalnych” (od ul. Gazowej – do ul. Słowackiego)
2.    Nr 1545 L Lubartów ul. Tysiąclecia „3,5t” – nie dotyczy zaopatrzenia i służb komunalnych” (od ul. Powst. W-wy i Szaniawskiego do ul. Lubelskiej)
3.    Nr 1578 L Lubartów ul. Powstańców Warszawy „3,5t” – nie dotyczy zaopatrzenia i służb komunalnych”
4.    Nr 1579 L Lubartów ul. Szaniawskiego „3,5t” – nie dotyczy zaopatrzenia i służb komunalnych”
II.    Znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej pow. …t”
1.    Nr 1221 L Tereba – Annopol „15t”
2.    Nr 1223 L Pasmugi – Annówka „12t” – nie dotyczy mieszkańców, autobusów i zaopatrzenia oraz pojazdów nadleśnictwa
3.    Nr 1252 L Lipniak – Górka Kocka „15t”
4.    Nr 1362 L Przytoczno – Charlejów „10 t”
5.    Nr 1435 L Blizocin – Jeziorzany (dot. starej nawierzchni) „5t” – nie dotyczy mieszkańców, zaopatrzenia i służb komunalnych
6.    Nr 1501 L w m. Ruska Wieś „15t”
7.    Nr 1504 L Drewnik – Węgielce „8t” – nie dotyczy autobusów
8.    Nr 1505 L Meszno – Miastkówek „15t” – nie dotyczy autobusów i mieszkańców
9.    Nr 1507 L Krupy – Wólka Michowska – Rawa – Rudno „12t” – nie dotyczy mieszkańców, autobusów i zaopatrzenia
10. Nr 1511 L Rudno – Młyniska „8t” – nie dotyczy autobusów
11. Nr 1512 L Ciotcza -Wypnicha – Rudno „12t” – nie dotyczy mieszkańców i zaopatrzenia
12. Nr 1515 L Michów od ul. Składowskiej – Miastkówek „15t” – nie dotyczy autobusów i mieszkańców
13. Nr 1521 L Marcinów – Michałówka – Rudka Gołębska „12t” – nie dotyczy mieszkańców, autobusów i zaopatrzenia
14. Nr 1529 L Sobolew – Ciemno „8t” – nie dotyczy mieszkańców
15. Nr 1530 L w m. Gawłówka „8t”
16. Nr 1531 L Firlej od dr. kraj. nr 19 – Kamionka „12t”, – nie dotyczy mieszkańców, autobusów i zaopatrzenia
17. Nr 1532 L w m. Górka na moście „30t”
18. Nr 1533 L Dębica – Zawada „10t”
19. Nr 1535 L w m. Pożarów na moście „10t”
20. Nr 1539 L Firlej od skrzyż. z dr. pow. nr 1531 L i dr. gm. nr 103649 L – Przypisówka – Lubartów, Lisów do skrzyż. z dr. gm. ul. Północna „10t” – nie dotyczy mieszkańców, zaopatrzenia i służb komunalnych”
21. Nr 1540 L w m. Leszkowice na moście „20t”
22. Nr 1545 L Kozłówka – Lubartów do dr. kraj nr 19 „10t” – nie dotyczy mieszkańców, zaopatrzenia i służb komunalnych”
23. Nr 1546 L Kozłówka – Dąbrówka „10t”- nie dotyczy mieszkańców, zaopatrzenia i służb komunalnych”
24. Nr 1541 L Skrobów – Wola Mieczysławska „12t” – nie dotyczy autobusów
25. Nr 1548 L od granicy powiatu – Zofian – Starościn „8t” – nie dotyczy mieszkańców, autobusów i zaopatrzenia oraz nie dotyczy działalności gosp. prowadzonych na odc. ograniczenia tonażu
26. Nr 1550 L
a)    Lubartów – Annobór „12t”
b)    ul. Krańcowa „10t” – nie dotyczy firm położonych przy ul. Krańcowej
27. Nr 1551 L
a)    Chlewiska – Pałecznica – Tarło „8t” – nie dotyczy autobusów i zaopatrzenia
b)    na moście w m. Chlewiska „3,5t”
28. Nr 1557 L Serniki od skrzyż. z dr. pow. nr 1558 L i 1559 L – Wola Sernicka – Wólka Zabłocka – Kaznów do dr. woj. nr 821 „10t” – nie dotyczy zaopatrzenia i służb komunalnych”
29. Nr 1559 L
a)    Serniki – Nowa Wola – Brzostówka – Kolechowice „12t” – nie dotyczy ruchu lokalnego, autobusów i zaopatrzenia
b)    Kolechowice – Brzostówka – Nowa Wola – Serniki „15t”- nie dotyczy autobusów i samochodów spółdzielni mleczarskiej
30. Nr 1560 L Rokitno od kopalni piasku – do dr. woj. nr 829 „10t” – nie dotyczy mieszkańców m. Rokitno i służb komunalnych
31. Nr 1561 L Wola Sernicka – Nowa Wola „10t” – nie dotyczy zaopatrzenia i służb komunalnych
32. Nr 1562 L Wola Sernicka Kol. – Nowa Wieś – Brzostówka „10t” – nie dotyczy zaopatrzenia i służb komunalnych”
33. Nr 1563 L Rozkopaczew – Brzostówka „15t” – nie dotyczy autobusów i samochodów spółdzielni mleczarskiej
34. Nr 1564 L Wólka Zawieprzycka – do dr. pow. nr 1563 L „8t” – nie dotyczy zaopatrzenia, mieszkańców i służb komunalnych
35. Nr 1572 L Maśluchy – Orzechów Kolonia „10t”
36. Nr 1571 L Orzechów Kol. – Bobryk „8t” – nie dotyczy mieszkańców i służb komunalnych”
III.   Znak B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż … t”
1.    Nr 1253 L Klementynów – Leszkowice – Cegielnia „8t/oś”