Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6
NIP 714-16-60-222
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Lubartowie
Nr rachunku bankowego: 56 8707 0006 0021 2089 2000 0001

Dane do faktury:
Powiat Lubartowski
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6
NIP 714-18-91-281

Godziny pracy: poniedziałek – piątek w godz. 7.00-15.00

Sekretariat:

tel. 81 854 33 00
fax. 81 855-32-17
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG tel. 81 855 60 26
ODBIERZ POJAZD tel. 790 307 319 lub 721 702 606
e-mail: sekretariat@zdp.lubartow.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: ZDPLUBARTOW

tel.: 81 854 33 00
e-mail.: g.jaworski@zdp.lubartow.pl

tel.: 81 854 32 97
e-mail: k.sidor@zdp.lubartow.pl

tel. 81 854 32 95
e-mail: gksiegowa@zdp.lubartow.pl

tel. 81 854 32 97

tel. 790 306 787
e-mail: k.slotwinski@zdp.lubartow.pl

tel. 81 854 56 34
e-mail: fin.prac@zdp.lubartow.pl

tel. 81 854 27 02
e-mail: budowa@zdp.lubartow.pl

tel. 81 854 27 03
e-mail: utrzymanie@zdp.lubartow.pl

Adres:
21-100 Lubartów, ul. Nowodworska 7
tel. 81 855 60 26
tel. 721 702 600
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG tel. 81 855 60 26
e-mail: od2lubartow@zdp.lubartow.pl

Adres:
21-132 Kamionka, ul. Michowska 83
tel. 81 852 70 30
tel. 721 702 603
ODBIERZ POJAZD tel. 790 307 319 lub 721 702 606
e-mail: od1kamionka@zdp.lubartow.pl