PROCEDURA ODBIORU POJAZDU

Do odbioru pojazdu zdeponowanego na parkingu Obwodu Drogowego w Kamionce ul. Michowska 83, potrzebne są następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość właściciela lub osoby upoważnionej do odbioru pojazdu
  • zezwolenie na odbiór pojazdu z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie
  • dowód wpłaty ze Starostwa Powiatowego w Lubartowie za holowanie oraz parking w wysokości ustalonej na dzień odbioru pojazdu

Pojazdy wydawane są w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 po wcześniejszej informacji telefonicznej, udzielonej przez właściciela lub osobę posiadającą prawo do dysponowania pojazdem o zamiarze jego odbioru na nr tel. 790 307 319 lub 721 702 606.