Strona główna

Witamy na głównej stronie ZDP w Lubartowie

 

Dyżurny Telefon Zimowy

Informujemy, że zimowy telefon dyżurny to:

+(48) 81 855 60 26

 

INFORMACJA

                 Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie informuje, że uprzątnięcie błota, śniegu, lodu  i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do właściciela przyległej posesji.

Podstawa prawna: art. 5, ust 1, pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r o  utrzymaniu czystości i porządku                 w gminach (tj. Dz. U. 2020.1439)

OGŁOSZENIE

     W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych KORONAWIRUSEM, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, apelujemy o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH  w Lubartowie.

Wiele spraw możecie Państwo zrealizować telefonicznie pod nr telefonu:

SEKRETARIAT ZDP TEL. 81-854-33-00

OBWÓD DROGOWY LUBARTÓW TEL. 81-855-60-26

OBWÓD DROGOWY KAMIONKA TEL. 81-852-70-30

 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

 sekretariat@zdp.lubartow.pl

OGŁOSZENIE

Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego w Lublinie.

Wojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/rekrutacja-kadry-medycznej-do-szpitala-tymczasowego