Droga powiatowa 1546 L – przebudowa od miejscowości Kozłówka do miejscowości Dąbrówka.