Droga 1221 L Tereba – Talczyn remont.

Nazwa zadania:
Remont drogi powiatowej nr 1221 L relacji Tereba – Talczyn.

Przedmiot inwestycji:
Droga długości 2.011 km.

Koszt:
2 448 242,86 zł

Finansowanie:

Polski Ład 1 999 200,00 zł
Powiat Lubartowski 224 472,86 zł
Gmina Kock 224 570,00 zł

Data odbioru końcowego:
2023.09.21