Droga 1560 L Czerniejów – przebudowa na długości ok. 1 km.

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1560 L na odcinku od m. Czerniejów do drogi powiatowej nr 1559 L na długości ok. 1 km.

Przedmiot inwestycji:
Droga długości ok. 1 km.

Koszt:
657 696,37 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 328 848,19 zł
Gmina Serniki 328 848,18 zł

Data odbioru końcowego:
2023.07.21