Droga 1502 L Poizdów – przebudowa mostu na terenie zalewowym rzeki Wieprz wraz z drogą.

Nazwa zadania:
Przebudowa mostu na terenie zalewowym rzeki Wieprz wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1502 L w miejscowości Poizdów.

Przedmiot inwestycji:
Most długości 24,8 m,
Droga długości 990 m.

Koszt:
5 738 293,40 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 2 069 147,20 zł
Gmina Kock 800 000 zł
Rezerwa z budżetu państwa 2 869 146,20 zł

Data odbioru końcowego:
2022.12.28