Droga 1531L Firlej – Kamionka remont.

Nazwa zadania:
Remont drogi powiatowej nr 1531 L w miejscowości Firlej.

Przedmiot inwestycji:
Przebudowa drogi o długości 0,1190 km.

Koszt:
1 914 500,15 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 871 468,88 zł
Gmina Firlej 100 000 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 943 031,27 zł

Data odbioru końcowego:
2023.12.06