Droga 1359 L Adamów – Krzówka w miejscowości Przytoczno – przebudowa Etap I.

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1359 L w miejscowości Przytoczno.

Przedmiot inwestycji:
Przebudowa drogi o długości około 0.689 km.

Koszt:
3 510 678,20 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 1 771 412,20 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 739 266,00 zł

Data odbioru końcowego:
2023.11.24