Droga 1550 L Majdan Kozłowiecki – rozbudowa.

Nazwa zadania:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1550 L w miejscowości Majdan Kozłowiecki.

Przedmiot inwestycji:
Remont drogi o długości 0.414 km.

Koszt:
1 015 808,26 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 183 856,86 zł
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubartów 831 951,40 zł

Data odbioru końcowego:
2023.11.10