Droga 1546 L (Kozłówka – Dąbrówka) – przebudowa etap I.

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L w miejscowości Kozłówka.

Przedmiot inwestycji:
Przebudowa drogi o długości około 0,2160 km.

Koszt:
7 672 304,94 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 1 661 671,39zł
Gmina Kock 300 000,00 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 5 710 633,55 zł

Data odbioru końcowego:
2023.12.08