Droga 1501 L Ruska Wieś – remont.

Nazwa zadania:
Remont drogi powiatowej nr 1501 L w miejscowości Ruska Wieś.

Przedmiot inwestycji:
Przebudowa drogi o długości 1 860 m.

Koszt:
196 763,72 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 96 763,72 zł
Gmina Kock 100 000,00 zł

Data odbioru końcowego:
2023.12.08

Droga 1542 L Wola Mieczysławska – przebudowa.

Nazwa zadania:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1542 L w miejscowości Wola Mieczysławska.

Przedmiot inwestycji:
Przebudowa drogi o długości 1 km.

Koszt:
638 299,38 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 338 299,38 zł
Gmina Lubartów 300 000,00 zł

Data odbioru końcowego:
2023.11.30

Droga 1507 L Krupy i Wólka Michowska – remont.

Nazwa zadania:
Remont drogi powiatowej nr 1507 L w miejscowości Krupy i w miejscowości Wólka Michowska.

Przedmiot inwestycji:
Remont drogi powiatowej o długości 0,465 km w miejscowości Krupy i w miejscowości Wólka Michowska o długości 0,364 km.

Koszt:
588 221,60 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 342 592,02 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 246 449,98 zł

Data odbioru końcowego:
2023.12.06

Remont drogi w miejscowości Krupy.

Droga 1570 L Stary Uścimów i Drozdówka – remont.

Nazwa zadania:
Remont drogi powiatowej nr 1570 L w miejscowości Drozdówka.

Przedmiot inwestycji:
Remont drogi powiatowej o długości 0,760 km.

Koszt:
650 782,43 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 274 482,75 zł
Gmina Uścimów 130 000 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 246 299,68 zł

Data odbioru końcowego:
2023.12.06

Droga 1252 L Lipniak – Górka przebudowa.

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 L w miejscowości Lipniak.

Przedmiot inwestycji:
Przebudowa drogi o długości 0,2746 km.

Koszt:
2 613 822,31 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 565 675,36 zł
Gmina Kock 81 157,89 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 966 989,06 zł

Data odbioru końcowego:
2023.12.08

Droga 1531L Firlej – Kamionka remont.

Nazwa zadania:
Remont drogi powiatowej nr 1531 L w miejscowości Firlej.

Przedmiot inwestycji:
Przebudowa drogi o długości 0,1190 km.

Koszt:
1 914 500,15 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 871 468,88 zł
Gmina Firlej 100 000 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 943 031,27 zł

Data odbioru końcowego:
2023.12.06

Droga 1550 L Majdan Kozłowiecki – rozbudowa.

Nazwa zadania:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1550 L w miejscowości Majdan Kozłowiecki.

Przedmiot inwestycji:
Remont drogi o długości 0.414 km.

Koszt:
1 015 808,26 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 183 856,86 zł
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubartów 831 951,40 zł

Data odbioru końcowego:
2023.11.10

Droga 1566 L w miejscowości Nowa Jedlanka – przebudowa.

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1566 L w miejscowości Nowa Jedlanka.

Przedmiot inwestycji:
Przebudowa drogi o długości 1 770 m.

Koszt:
8 082 826,19zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 2 899 852,19 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 4 856 280,62 zł

Data odbioru końcowego:
2024.04.18

Droga 1221 L Tereba – Talczyn remont.

Nazwa zadania:
Remont drogi powiatowej nr 1221 L relacji Tereba – Talczyn.

Przedmiot inwestycji:
Droga długości 2.011 km.

Koszt:
2 448 242,86 zł

Finansowanie:

Polski Ład 1 999 200,00 zł
Powiat Lubartowski 224 472,86 zł
Gmina Kock 224 570,00 zł

Data odbioru końcowego:
2023.09.21