Droga 1501 L Ruska Wieś – remont.

Nazwa zadania:
Remont drogi powiatowej nr 1501 L w miejscowości Ruska Wieś.

Przedmiot inwestycji:
Przebudowa drogi o długości 1 860 m.

Koszt:
196 763,72 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 96 763,72 zł
Gmina Kock 100 000,00 zł

Data odbioru końcowego:
2023.12.08