Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 L Lipniak – Górka na długości 2746 m.