Droga 1252 L Lipniak – Górka przebudowa.

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 L w miejscowości Lipniak.

Przedmiot inwestycji:
Przebudowa drogi o długości 0,2746 km.

Koszt:
2 613 822,31 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 565 675,36 zł
Gmina Kock 81 157,89 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 966 989,06 zł

Data odbioru końcowego:
2023.12.08