Droga 1570 L Stary Uścimów i Drozdówka – remont.

Nazwa zadania:
Remont drogi powiatowej nr 1570 L w miejscowości Drozdówka.

Przedmiot inwestycji:
Remont drogi powiatowej o długości 0,760 km.

Koszt:
650 782,43 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 274 482,75 zł
Gmina Uścimów 130 000 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 246 299,68 zł

Data odbioru końcowego:
2023.12.06