Droga 1542 L Wola Mieczysławska – przebudowa.

Nazwa zadania:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1542 L w miejscowości Wola Mieczysławska.

Przedmiot inwestycji:
Przebudowa drogi o długości 1 km.

Koszt:
638 299,38 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 338 299,38 zł
Gmina Lubartów 300 000,00 zł

Data odbioru końcowego:
2023.11.30