Droga 1507 L Krupy i Wólka Michowska – remont.

Nazwa zadania:
Remont drogi powiatowej nr 1507 L w miejscowości Krupy i w miejscowości Wólka Michowska.

Przedmiot inwestycji:
Remont drogi powiatowej o długości 0,465 km w miejscowości Krupy i w miejscowości Wólka Michowska o długości 0,364 km.

Koszt:
588 221,60 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 342 592,02 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 246 449,98 zł

Data odbioru końcowego:
2023.12.06

Remont drogi w miejscowości Krupy.