Droga 1501 L Ruska Wieś – remont.

Nazwa zadania:
Remont drogi powiatowej nr 1501 L w miejscowości Ruska Wieś.

Przedmiot inwestycji:
Przebudowa drogi o długości 1 860 m.

Koszt:
196 763,72 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 96 763,72 zł
Gmina Kock 100 000,00 zł

Data odbioru końcowego:
2023.12.08

Droga 1542 L Wola Mieczysławska – przebudowa.

Nazwa zadania:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1542 L w miejscowości Wola Mieczysławska.

Przedmiot inwestycji:
Przebudowa drogi o długości 1 km.

Koszt:
638 299,38 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 338 299,38 zł
Gmina Lubartów 300 000,00 zł

Data odbioru końcowego:
2023.11.30

Droga 1507 L Krupy i Wólka Michowska – remont.

Nazwa zadania:
Remont drogi powiatowej nr 1507 L w miejscowości Krupy i w miejscowości Wólka Michowska.

Przedmiot inwestycji:
Remont drogi powiatowej o długości 0,465 km w miejscowości Krupy i w miejscowości Wólka Michowska o długości 0,364 km.

Koszt:
588 221,60 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 342 592,02 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 246 449,98 zł

Data odbioru końcowego:
2023.12.06

Remont drogi w miejscowości Krupy.

Droga 1570 L Stary Uścimów i Drozdówka – remont.

Nazwa zadania:
Remont drogi powiatowej nr 1570 L w miejscowości Drozdówka.

Przedmiot inwestycji:
Remont drogi powiatowej o długości 0,760 km.

Koszt:
650 782,43 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 274 482,75 zł
Gmina Uścimów 130 000 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 246 299,68 zł

Data odbioru końcowego:
2023.12.06

Droga 1252 L Lipniak – Górka przebudowa.

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 L w miejscowości Lipniak.

Przedmiot inwestycji:
Przebudowa drogi o długości 0,2746 km.

Koszt:
2 613 822,31 zł

Finansowanie:
Powiat Lubartowski 565 675,36 zł
Gmina Kock 81 157,89 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 966 989,06 zł

Data odbioru końcowego:
2023.12.08

DROGA 1538 L W MIEJSCOWOŚCI LUSZAWA – WYŁĄCZENIE MOSTU.

W związku z licznymi aktami wandalizmu na moście w miejscowości Luszawa Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie informuje o zamknięciu – awaryjnym wyłączeniu z ruchu – mostu na rzece Wieprz na trasie: Firlej – Serock – Luszawa – do drogi gminnej w miejscowości Luszawa w gminie Ostrówek.
Mimo prowadzonych na bieżąco remontów zły stan techniczny mostu wynika także z drewnianej konstrukcji oraz ze zmiennych warunków atmosferycznych. Użytkowanie mostu zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu kierowców i pieszych.