Telefony

ZARZĄD  DRÓG  POWIATOWYCH   W   LUBARTOWIE
Strona internetowa:  www.zdp.lubartow.pl
Telefon : 81 854-33-00   fax 81 855-32-17
e-mail: sekretariat@zdp.lubartow.pl

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA TELEFON SŁUŻBOWY

e-mail

DYREKTOR 81 854-33-00
Główny Księgowy 81 854-32-95

gksiegowa@zdp.lubartow.pl

Radca Prawny 81 854-32-97
Dział Utrzymania Dróg i Mostów 81 854-27-03
utrzymanie@zdp.lubartow.pl
Dział Budowy i Zamówień Publicznych 81 854-27-02
budowa@zdp.lubartow.pl
Specjalista
ds Administr. – technicznych
81 854-32-98
k.slotwinski@zdp.lubartow.pl
Dział Finansowo – Pracowniczy 81 854-56-34
fin.prac@zdp.lubartow.pl
Obwód Drogowy w Kamionce 81 852-70-30,  tel. kom. 721 702 603
od1kamionka@zdp.lubartow.pl
Obwód Drogowy w Lubartowie 81 855-60-26,  tel. kom.  721 702 600
od2lubartow@zdp.lubartow.pl