Przetargi w toku

   

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane. Budowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do miejscowości Ciemno - Etap I-III.


ZMIANA TREŚCI SIWZ - Roboty budowlane. Budowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do miejscowości Ciemno - Etap I-III.


ZMIANA TREŚCI SIWZ - Roboty budowlane. Budowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do miejscowości Ciemno - Etap I-III.


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - Roboty budowlane. Budowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do miejscowości Ciemno - Etap I-III.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Budowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do miejscowości Ciemno - Etap I-III.