Przetargi w toku

   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 – Łucka – Kaznów – do dr. woj. Nr 821) na odcinku Serniki - Wola Sernicka.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY . Sprzedaż 245 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L na odcinku od ulicy Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Księcia Sanguszki.


Zamówienie poniżej 30 000 euro. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 245 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane. Przebudowa mostu na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1566 L (od dr woj. nr 813 – Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica)).


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 – Łucka – Kaznów – do dr. woj. Nr 821) na odcinku Serniki - Wola Sernicka.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L na odcinku od ulicy Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Księcia Sanguszki.


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. Przebudowa mostu na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1566 L (od dr woj. nr 813 – Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica)).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.Przebudowa mostu na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1566 L (od dr woj. nr 813 – Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica)).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 – Łucka – Kaznów – do dr. woj. Nr 821) na odcinku Serniki - Wola Sernicka.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej na 1551 L na odcinku od ulicy Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Księcia Sanguszki.