Przetargi rozstrzygnięte do 2020 r.

   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Sprzedaż 358 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 358 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Sprzedaż 358 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 358 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Sprzedaż 358 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 358 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Sprzedaż 358 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawy. Część I. akup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II. akup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce.


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 358 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Sprzedaż 358 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


Informacja z otwarcia ofert -Dostawy. Część I Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce.


ZMIANA TREŚCI SIWZ I WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawy. Część I. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce.


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 358 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Sprzedaż 358 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy. Część I. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce.


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 358 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


Zamówienie poniżej 30 000 euro. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Roboty budowlane. Remont drogi powiatowej nr 1510 L na odcinku od dr. pow. nr 1509 L – Antonin Nowy – Kunów.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L na odcinku od granicy powiatu do miejscowości Wólka Zawieprzycka - Etap I.


Zamówienie poniżej 30 000 euro. Informacja z otwarcia ofert. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Roboty budowlane. Remont drogi powiatowej nr 1510 L na odcinku od dr. pow. nr 1509 L – Antonin Nowy – Kunów.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L na odcinku od granicy powiatu do miejscowości Wólka Zawieprzycka - Etap I.


Zamówienie poniżej 30 000 euro. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - Roboty budowlane. Remont drogi powiatowej nr 1510 L na odcinku od dr. pow. nr 1509 L – Antonin Nowy – Kunów.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Roboty budowlane. Remont drogi powiatowej nr 1529 L w miejscowości Ciemno.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Remont drogi powiatowej nr 1510 L na odcinku od dr. pow. nr 1509 L – Antonin Nowy – Kunów.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L na odcinku od granicy powiatu do miejscowości Wólka Zawieprzycka - Etap I.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane. Remont drogi powiatowej nr 1529 L w miejscowości Ciemno.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Roboty budowlane. Remont drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów).


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY - Roboty budowlane. Remont drogi powiatowej nr 1529 L w miejscowości Ciemno.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Roboty budowlane. Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY - Roboty budowlane. Remont drogi powiatowej nr 1529 L w miejscowości Ciemno.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane. Remont drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Remont drogi powiatowej nr 1529 L w miejscowości Ciemno.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane. Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 – Łucka – Kaznów – do dr. woj. nr 821) na odcinku od km 11+145 do km 12+453,5.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY- Roboty budowlane. Remont drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów).


GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Remont drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów).


GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 – Łucka – Kaznów – do dr. woj. nr 821) na odcinku od km 11+145 do km 12+453,5.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Roboty budowlane. Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawy. Zakup nowej zamiatarki ulicznej kompaktowej, samobieżnej.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 – Łucka – Kaznów – do dr. woj. nr 821) na odcinku od km 11+145 do km 12+453,5.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane. Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - dostawy. Zakup nowej zamiatarki ulicznej kompaktowej, samobieżnej.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Zakup nowej zamiatarki ulicznej kompaktowej, samobieżnej.


ZMIANA TREŚCI SIWZ. Zakup nowej zamiatarki ulicznej kompaktowej, samobieżnej.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Zakup nowej zamiatarki ulicznej kompaktowej, samobieżnej.


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ I ZMIANA TREŚCI SIWZ. Zakup nowej zamiatarki ulicznej kompaktowej, samobieżnej.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy. Zakup nowej zamiatarki ulicznej kompaktowej, samobieżnej.


Zamówienie poniżej 30 000 euro. Wykonanie dokumentacji projektowej pt: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1359 L ((Adamów) - Krzówka) - Przytoczno - do dr. kraj. nr 48)".


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Roboty budowlane. Budowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do miejscowości Ciemno - Etap I-III.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane. Budowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do miejscowości Ciemno - Etap I-III.


ZMIANA TREŚCI SIWZ - Roboty budowlane. Budowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do miejscowości Ciemno - Etap I-III.


ZMIANA TREŚCI SIWZ - Roboty budowlane. Budowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do miejscowości Ciemno - Etap I-III.


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - Roboty budowlane. Budowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do miejscowości Ciemno - Etap I-III.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Budowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do miejscowości Ciemno - Etap I-III.


Zamówienie poniżej 30 000 euro. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY. Zakup emulsji asfaltowej: - C69B3PU w ilości około 50,00 t, odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.


Zamówienie poniżej 30 000 euro. Zakup emulsji asfaltowej: - C69B3PU w ilości około 50,00 t, odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Sprzedaż 58 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Sprzedaż 58 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 58 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Sprzedaż 58 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 58 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Sprzedaż 58 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 58 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 58 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawy. Część I Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawy. Część I. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce.


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ- Dostawy. Część I. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce.


Zmiana treści SIWZ - Dostawy. Część I. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Dostawy. Część I. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy. Część I. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435L (Blizocin - Jeziorzany). Etap 2.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin - Jeziorzany). Etap 2.


Zamówienie poniżej 30 000 euro. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020


Zamówienie poniżej 30 000 euro. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020


Zamówienie poniżej 30 000 euro. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - roboty budowlane.Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435L (Blizocin - Jeziorzany). Etap 2.


Zamówienie poniżej 30 000 euro. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020


Zamówienie poniżej 30 000 euro. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - roboty budowlane. Przebudowa mostu na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1566 L (od dr woj. nr 813 – Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica)).


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 – Łucka – Kaznów – do dr. woj. Nr 821) na odcinku Serniki - Wola Sernicka.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY . Sprzedaż 245 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L na odcinku od ulicy Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Księcia Sanguszki.


Zamówienie poniżej 30 000 euro. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 245 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 245 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - roboty budowlane.Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L (od dr. woj. 809 - Drewnik - Węgielce - Krupy - Giżyce - Karolina - do dr. pow. nr 1508 L) – etap III.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane. Przebudowa mostu na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1566 L (od dr woj. nr 813 – Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica)).


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 L (Lipniak – Górka) – etap I


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 245 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 – Łucka – Kaznów – do dr. woj. Nr 821) na odcinku Serniki - Wola Sernicka.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L na odcinku od ulicy Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Księcia Sanguszki.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.Zakup pospółki z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych nr 1517 L wraz z dostawą i rozładunkiem bezpośrednio do rozściełacza rozkładającego kruszywo bezpośrednio na drodze na odcinku Rudzienko - Natalin i nr 1525 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. Przebudowa mostu na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1566 L (od dr woj. nr 813 – Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica)).


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 L (Lipniak – Górka) – etap I.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup kruszywa betonowego z recyklingu lub kruszywa łamanego z kamienia naturalnego o frakcji 0-63 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych nr 1517 L wraz z dostawą i rozładunkiem bezpośrednio do rozściełacza rozkładającego kruszywo bezpośrednio na drodze na odcinku Rudzienko - Natalin i nr 1525 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L (od dr. woj. 809 - Drewnik - Węgielce - Krupy - Giżyce - Karolina - do dr. pow. nr 1508 L) – etap III.


Zamówienie poniżej 30 000 euro. Zakup pospółki z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych nr 1517 L wraz z dostawą i rozładunkiem bezpośrednio do rozściełacza rozkładającego kruszywo bezpośrednio na drodze na odcinku Rudzienko - Natalin i nr 1525 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.


Zamówienie poniżej 30 000 euro. Zakup kruszywa betonowego z recyklingu lub kruszywa łamanego z kamienia naturalnego o frakcji 0-63 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych nr 1517 L wraz z dostawą i rozładunkiem bezpośrednio do rozściełacza rozkładającego kruszywo bezpośrednio na drodze na odcinku Rudzienko - Natalin i nr 1525 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L (od dr. woj. 809 - Drewnik - Węgielce - Krupy - Giżyce - Karolina - do dr. pow. nr 1508 L) – etap III


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.Przebudowa mostu na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1566 L (od dr woj. nr 813 – Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica)).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 – Łucka – Kaznów – do dr. woj. Nr 821) na odcinku Serniki - Wola Sernicka.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej na 1551 L na odcinku od ulicy Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Księcia Sanguszki.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 L (Lipniak – Górka) – etap I


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L (od dr. woj. 809 - Drewnik - Węgielce - Krupy - Giżyce - Karolina - do dr. pow. nr 1508 L) – etap III.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1503 L w miejscowości Kock – ul. B. Joselewicza


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1503 L w m. Kock.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1521 L i drogi powiatowej nr 1514 L, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Marcinów.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - roboty budowlane. Przebudowa dróg powiatowych: Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 L (Wola Skromowska - Sułoszyn - Żurawiniec - Kolonia Ostrówek) w m. Luszawa. Część 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L w miejscowości Antonin Nowy. Część 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1535 L w miejscowości Pożarów. Część 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L (Annówka - do dr. kraj. nr 19). Część 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 L (Nowa Wieś - Brzostówka). Część 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L (Ciotcza – Wypnicha – Rudno - do dr. woj. nr 809). Część 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów). Część 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin - Jeziorzany).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1503 L w miejscowości Kock – ul. B. Joselewicza


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup pospółki z załadunkiem w ilości około 850,00 t z przeznaczeniem na utwardzenie drogi powiatowej 1510 L oraz do bieżącego utrzymania dróg powiatowych odbieranej transportem Kupującego loco baza Sprzedawcy. Punkt odbioru pospółki musi znajdować się w odległości do 45 km od siedziby Kupującego.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup odsiewu betonowego frakcji 0-32 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych: 1540 L, 1567 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup kruszywa betonowego z recyklingu lub kruszywa łamanego z kamienia naturalnego o frakcji 0-63 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych: 1510 L , 1540 L, 1567 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.


Zamówienie poniżej 30 000 euro. Zakup pospółki z załadunkiem w ilości około 850,00 t z przeznaczeniem na utwardzenie drogi powiatowej 1510 L oraz do bieżącego utrzymania dróg powiatowych odbieranej transportem Kupującego loco baza Sprzedawcy. Punkt odbioru pospółki musi znajdować się w odległości do 45 km od siedziby Kupującego.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1521 L i drogi powiatowej nr 1514 L, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Marcinów.


Zamówienie poniżej 30 000 euro. Zakup odsiewu betonowego frakcji 0-32 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych: 1540 L, 1567 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.


Zamówienie poniżej 30 000 euro. Zakup kruszywa betonowego z recyklingu lub kruszywa łamanego z kamienia naturalnego o frakcji 0-63 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych: 1510 L , 1540 L, 1567 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- Roboty budowlane. Przebudowa dróg powiatowych: Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 L (Wola Skromowska - Sułoszyn - Żurawiniec - Kolonia Ostrówek) w m. Luszawa. Część 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L w miejscowości Antonin Nowy. Część 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1535 L w miejscowości Pożarów. Część 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L (Annówka - do dr. kraj. nr 19) Część 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 L (Nowa Wieś - Brzostówka). Część 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L (Ciotcza – Wypnicha – Rudno - do dr. woj. nr 809). Część 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów). Część 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin - Jeziorzany).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1521 L i drogi powiatowej nr 1514 L, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Marcinów.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1432 L (Przytoczno – Walentynów)


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - roboty budowlane. Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 - Syry - Kozłówka - do dr. pow. nr 1545 L) - etap II


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. Przebudowa dróg powiatowych: Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 L (Wola Skromowska - Sułoszyn - Żurawiniec – Kolonia Ostrówek) w Luszawa. Część 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L w miejscowości Antonin Nowy. Część 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1535 L w miejscowości Pożarów. Część 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L (Annówka - do dr. kraj. nr 19) Część 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 L (Nowa Wieś - Brzostówka). Część 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L (Ciotcza - Wypnicha - Rudno - do dr woj. nr 809). Część 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) - Abramów). Część 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin - Jeziorzany).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa dróg powiatowych: Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 L (Wola Skromowska - Sułoszyn - Żurawiniec - Kolonia Ostrówek) w m. Luszawa. Część 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L w miejscowości Antonin Nowy. Część 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1535 L w miejscowości Pożarów. Część 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L (Annówka - do dr. kraj. nr 19) Część 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 L (Nowa Wieś - Brzostówka). Część 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L (Ciotcza – Wypnicha – Rudno - do dr. woj. nr 809). Część 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów). Część 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin - Jeziorzany).


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Roboty budowlane. Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 - Syry - Kozłówka - do dr. pow. nr 1545 L) - etap II


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1432 L (Przytoczno – Walentynów)


ZMIANA TREŚCI SIWZ. Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 - Syry - Kozłówka - do dr. pow. nr 1545 L) - etap II.


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 - Syry - Kozłówka - do dr. pow. nr 1545 L) - etap II.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1432 L (Przytoczno – Walentynów)


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1432 L (Przytoczno – Walentynów)


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L na wysokości miejscowości Bratnik w kierunku miejscowości Kozłówka.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L na wysokości miejscowości Bratnik w kierunku miejscowości Kozłówka.


Wyjaśnienie treści SIWZ. Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1432 L (Przytoczno – Walentynów)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 - Syry - Kozłówka - do dr. pow. nr 1545 L) - etap II.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1432 L (Przytoczno – Walentynów)


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Jedlanka Stara).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L na wysokości miejscowości Bratnik w kierunku miejscowości Kozłówka.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1514 L (od drogi powiatowej nr 1516 L - Michów - (Kurów)) polegająca na budowie chodnika.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L – Firlej – skrzyż. z DK 19 – Kamionka).


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L (Kozłówka – Dąbrówka).


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Jedlanka Stara).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Jedlanka Stara)


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L (Kozłówka – Dąbrówka).


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L – Firlej – skrzyż. z DK 19 – Kamionka).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L (Kozłówka – Dąbrówka).


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (Lubartów - Kamionka – Kierzkówka – do drogi wojewódzkiej nr 809). Etap VII - poprawiony termin wykonania zamówienia.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.Zakup emulsji asfaltowej: - C69B3PU – ( K1-70) w ilości około 50,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L – Firlej – skrzyż. z DK 19 – Kamionka).


Zmiana załączników do zapytania cenowego - Zakup emulsji asfaltowej: – C69B3PU – ( K1-70) w ilości około 50,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.


Zamówienie poniżej 30 000 euro. Zakup emulsji asfaltowej: - C69B3PU – ( K1-70) w ilości około 50,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1514 L (od drogi powiatowej nr 1516 L - Michów - (Kurów)) polegająca na budowie chodnika.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (Lubartów - Kamionka – Kierzkówka – do drogi wojewódzkiej nr 809). Etap VII


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (Lubartów - Kamionka – Kierzkówka – do drogi wojewódzkiej nr 809). Etap VII


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1514 L (od drogi powiatowej nr 1516 L - Michów - (Kurów)) polegająca na budowie chodnika.


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (Lubartów - Kamionka – Kierzkówka – do drogi wojewódzkiej nr 809). Etap VII


Zmiana treści SIWZ. Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (Lubartów - Kamionka – Kierzkówka – do drogi wojewódzkiej nr 809). Etap VII


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (Lubartów - Kamionka – Kierzkówka – do drogi wojewódzkiej nr 809). Etap VII


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Sprzedaż 130 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


Zmiana treści SIWZ. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego.


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 130 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Bazy Materiałowej w Kamionce.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Bazy Materiałowej w Kamionce.


Zamówienie poniżej 30 000 EURO. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup używanego samochodu terenowo – osobowego dla ZDP w Lubartowie.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Bazy Materiałowej w Kamionce.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Część.I. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Część.II. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Bazy Materiałowej w Kamionce.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Część I Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Bazy Materiałowej w Kamionce.


Zamówienie poniżej 30 000 EURO. Informacja z otwarcia ofert. Zakup używanego samochodu terenowo – osobowego dla ZDP w Lubartowie.


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. Część I Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Bazy Materiałowej w Kamionce.


Zamówienie poniżej 30 000 EURO. Zakup używanego samochodu terenowo – osobowego dla ZDP w Lubartowie.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Część I. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Bazy Materiałowej w Kamionce.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Remont mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 1540 L w miejscowości Leszkowice.


Zamówienie poniżej 30 000 EURO.INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Zakup używanego samochodu terenowo – osobowego dla ZDP w Lubartowie.


Zamówienie poniżej 30 000 EURO. Informacja z otwarcia ofert. Zakup używanego samochodu terenowo – osobowego dla ZDP w Lubartowie.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 L na odcinku o długości około 500 m pomiędzy m. Brzeźnica Książęca a granicą powiatu.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Remont mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 1540 L w miejscowości Leszkowice.


Zamówienie poniżej 30 000 EURO. Zakup używanego samochodu terenowo – osobowego dla ZDP w Lubartowie.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1561 L (od dr. pow. nr 1557 L - Wola Sernicka - Nowa Wola - (Zawieprzyce)) w miejscowości Nowa Wola.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 L na odcinku o długości około 500 m pomiędzy m. Brzeźnica Książęca a granicą powiatu (wzmocnienie mieszanką mineralno-cementowo-emulsyjną (MCE)).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Remont mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 1540 L w miejscowości Leszkowice.


Zmiana treści SIWZ. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 L na odcinku o długości około 500 m pomiędzy m. Brzeźnica Książęca a granicą powiatu (wzmocnienie mieszanką mineralno-cementowo-emulsyjną (MCE)).


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Przebudowa drogi powiatowej nr 1561 L (od dr. pow. nr 1557 L - Wola Sernicka - Nowa Wola - (Zawieprzyce)) w miejscowości Nowa Wola.


Zmiana treści SIWZ. Przebudowa drogi powiatowej nr 1561 L (od dr. pow. nr 1557 L - Wola Sernicka - Nowa Wola - (Zawieprzyce)) w miejscowości Nowa Wola.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 L na odcinku o długości około 500 m pomiędzy m. Brzeźnica Książęca a granicą powiatu.


Zamówienie poniżej 30 000 EURO. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019.


Zamówienie poniżej 30 000 EURO. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa drogi powiatowej nr 1561 L (od dr. pow. nr 1557 L - Wola Sernicka - Nowa Wola - (Zawieprzyce)) w miejscowości Nowa Wola.


Zamówienie poniżej 30 000 EURO. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (od dr. gm. Lubartów (ul. Słowackiego) – Kamionka - Kierzkówka – dr. woj. nr 809) polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kierzkówka.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1565 L ((Wólka Nowa) - Wólka Stara Kijańska - do dr. pow. nr 1563 L)


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1520 L z drogą gminną nr 103210 L w m. Wolica.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (od dr. gm. Lubartów (ul. Słowackiego) – Kamionka - Kierzkówka – dr. woj. nr 809) polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kierzkówka.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Sprzedaż 299 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1520 L z drogą gminną nr 103210 L w m. Wolica.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Przebudowa drogi powiatowej nr 1565 L ((Wólka Nowa) - Wólka Stara Kijańska - do dr. pow. nr 1563 L).


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 299 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (od dr. gm. Lubartów (ul. Słowackiego) – Kamionka - Kierzkówka – dr. woj. nr 809) polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kierzkówka.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1520 L z drogą gminną nr 103210 L w m. Wolica.


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1520 L z drogą gminną nr 103210 L w m. Wolica.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa drogi powiatowej nr 1565 L ((Wólka Nowa) - Wólka Stara Kijańska - do dr. pow. nr 1563 L)


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. Przebudowa drogi powiatowej nr 1565 L (Wólka Nowa) - Wólka Stara Kijańska - do dr. pow. nr 1563 L)


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1520 L z drogą gminną nr 103210 L w m. Wolica.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.Przebudowa drogi powiatowej nr 1565 L (Wólka Nowa) - Wólka Stara Kijańska - do dr. pow. nr 1563 L).


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1523 L na odcinku Sosnówka – Ciotcza.


ZMIANA TREŚCI SIWZ. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1520 L z drogą gminną nr 103210 L w m. Wolica.


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej nr 1523 L na odcinku Sosnówka - Ciotcza


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1520 L z drogą gminną nr 103210 L w m. Wolica.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1565 L (Wólka Nowa) - Wólka Stara Kijańska - do dr. pow. nr 1563 L).


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1533 L ((Bełcząc) - Dębica - Zawada - do dr. pow. nr 1532 L)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa drogi powiatowej nr 1523 L na odcinku Sosnówka – Ciotcza.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1432 L (od DK48 - Przytoczno - Walentynów - (Lendo Ruskie)).


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej nr 1533 L ((Bełcząc) - Dębica - Zawada - do dr. pow. nr 1532 L)


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej nr 1432 L (od DK48 - Przytoczno - Walentynów - (Lendo Ruskie)).


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L (od dr. gm. Lubartów /ul. Słowackiego/ - Chlewiska – Pałecznica - Tarło Kol. - do dr. woj. nr 821)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1533 L ((Bełcząc) - Dębica - Zawada - do dr. pow. nr 1532 L)


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Modernizacja drogi powiatowej nr 1504 L (od dr. woj. 809 - Drewnik - Węgielce - Krupy - Giżyce - Karolina - do dr. pow. nr 1508 L)


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1571 L (od dr. pow. nr 1566 L - Orzechów Kolonia – Bobryk - do dr. pow. nr 1572 L).


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprzedaż ciągnika rolniczego „ Ursus” C – 360, rok produkcji 1984, nr. rej. LLB U841


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1432 L (od DK48 - Przytoczno - Walentynów - (Lendo Ruskie))


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L (od dr. gm. Lubartów /ul. Słowackiego/ - Chlewiska – Pałecznica - Tarło Kol. - do dr. woj. nr 821)


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej nr 1571 L (od dr. pow. nr 1566 L - Orzechów Kolonia – Bobryk - do dr. pow. nr 1572 L).


OGŁOSZENIE. Sprzedaż ciągnika rolniczego „ Ursus” C – 360, rok produkcji 1984, nr. rej. LLB U841, nr. VIN 506565.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej: - C65B3PU/RC (K1-65) w ilości około 44,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.


Informacja z otwarcia ofert. Modernizacja drogi powiatowej nr 1504 L (od dr. woj. 809 - Drewnik - Węgielce - Krupy - Giżyce - Karolina - do dr. pow. nr 1508 L)


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 L (od drogi pow. nr 1557 L – Nowa Wieś – Brzostówka – do drogi pow. nr 1559 L).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L (od dr. gm. Lubartów /ul. Słowackiego/ - Chlewiska – Pałecznica - Tarło Kol. - do dr. woj. nr 821)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1571 L (od dr. pow. nr 1566 L - Orzechów Kolonia – Bobryk - do dr. pow. nr 1572 L).


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 L (od dr. pow. nr 1504 L - Krupy - Wólka Michowska - Rawa - Rudno - do dr. woj. nr 809).


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1548 L ((Garbów-Borków) - Zofian - Starościn - do dr. woj. nr 809 w miejscowości Zofian.


ZAPYTANIE CENOWE. Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej : - C65B3PU/RC (K1-65) w ilości około 44,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 L (od drogi pow. nr 1557 L – Nowa Wieś – Brzostówka – do drogi pow. nr 1559 L).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Modernizacja drogi powiatowej nr 1504 L (od dr. woj. 809 - Drewnik - Węgielce - Krupy - Giżyce - Karolina - do dr. pow. nr 1508 L)


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1548 L ((Garbów-Borków) - Zofian - Starościn - do dr. woj. nr 809 w miejscowości Starościn.


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 L (od dr. pow. nr 1504 L - Krupy - Wólka Michowska - Rawa - Rudno - do dr. woj. nr 809).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 L (od drogi pow. nr 1557 L – Nowa Wieś – Brzostówka – do drogi pow. nr 1559 L).


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej nr 1548 L ((Garbów-Borków) - Zofian - Starościn - do dr. woj. nr 809 w miejscowości Zofian.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.Zmiana treści SIWZ.Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 L (od dr. pow. nr 1504 L - Krupy - Wólka Michowska - Rawa - Rudno - do dr. woj. nr 809)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 L (od dr. pow. nr 1504 L - Krupy - Wólka Michowska - Rawa - Rudno - do dr. woj. nr 809)


OGŁOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Przebudowa drogi powiatowej nr 1550 L (Lubartów - Annobór - (Nowy Staw) - (Niemce)) ul. Krańcowa w Lubartowie – Etap II.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1548 L ((Garbów-Borków) - Zofian - Starościn - do dr. woj. nr 809 w miejscowości Zofian.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1550 L (Lubartów - Annobór - (Nowy Staw) - (Niemce)) ul. Krańcowa w Lubartowie – Etap I.


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej nr 1548 L ((Garbów-Borków) - Zofian - Starościn - do dr. woj. nr 809 w miejscowości Starościn.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1557 L (od drogi krajowej nr 19 - Łucka - Kaznów - do drogi wojewódzkiej nr 821) od km 0+000 do km 0+150.


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej nr 1550 L (Lubartów - Annobór - (Nowy Staw) - (Niemce)) ul. Krańcowa w Lubartowie – Etap II.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 - Syry - Kozłówka - do dr. pow. nr 1545 L) - Etap I.


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej nr 1550 L (Lubartów - Annobór - (Nowy Staw) - (Niemce)) ul. Krańcowa w Lubartowie – Etap I.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1548 L ((Garbów-Borków) - Zofian - Starościn - do dr. woj. nr 809 w miejscowości Starościn.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1550 L (Lubartów-Annobór-(Nowy Staw)-(Niemce)). Etap II


ZAPYTANIE CENOWE.Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej: - C65B3PU/RC (K1-65) w ilości około 20,00 t - C69B3PU – ( K1-70) w ilości około 10,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1557 L (od drogi krajowej nr 19 - Łucka - Kaznów - do drogi wojewódzkiej nr 821) od km 0+000 do km 0+150.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1550 L (Lubartów-Annobór-(Nowy Staw)-(Niemce)). Etap I


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L (od drogi pow. nr 1514 L – Ciotcza – Wypnicha – Rudno – do drogi woj. Nr 809)


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 - Syry - Kozłówka - do dr. pow. nr 1545 L) - etap I.


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L (od drogi pow. nr 1514 L – Ciotcza – Wypnicha – Rudno – do drogi woj. Nr 809)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1557 L (od drogi krajowej nr 19 - Łucka - Kaznów - do drogi wojewódzkiej nr 821) od km 0+000 do km 0+150.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 - Syry - Kozłówka - do dr. pow. nr 1545 L) - etap I.


Zmiana treści SIWZ. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L (od drogi pow. nr 1514 L – Ciotcza – Wypnicha – Rudno – do drogi woj. Nr 809)


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY . Sprzedaż 91 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L (od drogi pow. nr 1514 L – Ciotcza – Wypnicha – Rudno – do drogi woj. Nr 809)


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 91 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Część I. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie.Część II. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Bazy Materiałowej w Kamionce.


Informacja z otwarcia ofert. Część I. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Bazy Materiałowej w Kamionce.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy. Część I. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Bazy Materiałowej w Kamionce.


Zamówienie poniżej 30 000 EURO. Ogłoszenie o wyborze oferty. Przebudowa drogi powiatowej nr 1550 L (Lubartów - Annobór - (Nowy Staw) - (Niemce))


Zamówienie poniżej 30 000 EURO. Protokół z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej nr 1550 L (Lubartów - Annobór - (Nowy Staw) - (Niemce))


Zamówienie poniżej 30 000 EURO. Przebudowa drogi powiatowej nr 1550 L (Lubartów - Annobór - (Nowy Staw) - (Niemce))


Zamówienie poniżej 30 000 EURO. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018


Zamówienie poniżej 30 000 EURO. Protokół z otwarcia ofert. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018


Zamówienie poniżej 30 000 EURO. ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SŁADANIA OFERT. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018


Zamówienie poniżej 30 000 EURO. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1561 L (od dr. pow. nr 1557 L – Wola Sernicka – Nowa Wola – (Zawieprzyce)).


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od drogi kraj. nr 19 – Łucka – Kaznów – do drogi woj. nr 821).


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L ((Borki – Pasmugi) – Annówka – do drogi kraj. nr 19)


Informacja o wyborze oferty. Sprzedaż 271 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Przebudowa drogi powiatowej nr 1561 L (od dr. pow. nr 1557 L – Wola Sernicka – Nowa Wola – (Zawieprzyce)).


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L ((Borki – Pasmugi) – Annówka – do drogi kraj. nr 19)


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 271 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa drogi powiatowej nr 1561 L (od dr. pow. nr 1557 L – Wola Sernicka – Nowa Wola – (Zawieprzyce)).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L ((Borki – Pasmugi) – Annówka – do drogi kraj. nr 19)


ZAWIADOMIENIE o unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L ((Borki–Pasmugi)–Annówka–do drogi kraj. nr 19)


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od drogi kraj. nr 19 – Łucka – Kaznów – do drogi woj. nr 821).


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L ((Borki – Pasmugi) – Annówka – do drogi kraj. nr 19).


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L ( od dr woj.809 - Drewnik – Węgielce – Krupy – Giżyce – Karolina – do drogi pow. nr 1508 L) na odcinku Giżyce – granica gmin Michów i Firlej.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L ( od. dr. pow. Nr 1545 L – Kozłówka – Dąbrówka – ( Nasutów – Dys)).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od drogi kraj. nr 19 – Łucka – Kaznów – do drogi woj. nr 821).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L ((Borki – Pasmugi) – Annówka – do drogi kraj. nr 19)


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L (od drogi pow. nr 1508 L – Antonin Nowy – skrzyż. z DK19 – Łukówiec – Sułoszyn - do drogi pow. nr 1536 L)


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Abramów o nr 1523 L ( od drogi powiatowej nr 1521 L – Abramów – Sosnówka – Ciotcza – do drogi powiatowej nr 1512 L )


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L ( od dr woj.809 - Drewnik – Węgielce – Krupy – Giżyce – Karolina – do drogi pow. nr 1508 L) na odcinku Giżyce – granica gmin Michów i Firlej.


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Abramów o nr 1523 L ( od drogi powiatowej nr 1521 L – Abramów – Sosnówka – Ciotcza – do drogi powiatowej nr 1512 L )


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L ( od. dr. pow. Nr 1545 L – Kozłówka – Dąbrówka – ( Nasutów – Dys))”


Zmiana treści SIWZ. Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L ( od. dr. pow. Nr 1545 L – Kozłówka – Dąbrówka – ( Nasutów – Dys))”


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L (od drogi pow. nr 1508 L – Antonin Nowy – skrzyż. z DK19 – Łukówiec – Sułoszyn - do drogi pow. nr 1536 L)


ZMIANA TREŚCI SIWZ. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L ( od dr woj.809 - Drewnik – Węgielce – Krupy – Giżyce – Karolina – do drogi pow. nr 1508 L) na odcinku Giżyce – granica gmin Michów i Firlej.


ZMIANA TREŚCI SIWZ . Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L (od drogi pow. nr 1508 L – Antonin Nowy – skrzyż. z DK19 – Łukówiec – Sułoszyn - do drogi pow. nr 1536 L)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L ( od dr woj.809 - Drewnik – Węgielce – Krupy – Giżyce – Karolina – do drogi pow. nr 1508 L) na odcinku Giżyce – granica gmin Michów i Firlej.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Abramów o nr 1523 L ( od drogi powiatowej nr 1521 L – Abramów – Sosnówka – Ciotcza – do drogi powiatowej nr 1512 L )


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L ( od. dr. pow. Nr 1545 L – Kozłówka – Dąbrówka – ( Nasutów – Dys))


ZMIANA TREŚCI SIWZ. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L (od drogi pow. nr 1508 L – Antonin Nowy – skrzyż. z DK19 – Łukówiec – Sułoszyn - do drogi pow. nr 1536 L)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L (od drogi pow. nr 1508 L – Antonin Nowy – skrzyż. z DK19 – Łukówiec – Sułoszyn - do drogi pow. nr 1536 L)


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa mostu na Odnodze Wieprza wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1435 L ((Ułęż - Sobieszyn) - Blizocin - Jeziorzany - do drogi. woj. nr 809).


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przebudowa drogi powiatowej nr 1571 L (od drogi pow. nr 1566 L - Orzechów Kolonia – Bobryk - do drogi pow. nr 1572 L)


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa mostu na Odnodze Wieprza wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1435 L ((Ułęż - Sobieszyn) - Blizocin - Jeziorzany - do drogi. woj. nr 809)


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej nr 1571 L (od drogi pow. nr 1566 L - Orzechów Kolonia – Bobryk - do drogi pow. nr 1572 L)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa mostu na Odnodze Wieprza wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1435 L ((Ułęż - Sobieszyn) - Blizocin - Jeziorzany - do drogi. woj. nr 809).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa drogi powiatowej nr 1571 L (od drogi pow. nr 1566 L - Orzechów Kolonia – Bobryk - do drogi pow. nr 1572 L)


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507 L (od drogi powiatowej nr 1504 L - Krupy - Wólka Michowska - Rawa - Rudno - do drogi wojewódzkiej nr 809)


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1541 L ( od drogi powiatowej nr 1528 L - Skrobów- Wola Mieczysławska - do drogi powiatowej nr 1531 L ) polegająca na budowie chodnika w m. Skrobów - Kolonia.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku i kosiarki bijakowej tylno – bocznej dla ZDP Lubartów.


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507 L (od drogi powiatowej nr 1504 L - Krupy - Wólka Michowska - Rawa - Rudno - do drogi wojewódzkiej nr 809).


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1522 L ((Choszczów – Marianka) – Glinnik - do drogi powiatowej nr 1514 L)


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Przebudowa drogi powiatowej nr 1541 L (od drogi powiatowej nr 1528 L - Skrobów - Wola Mieczysławska - do drogi powiatowej nr 1531 L) polegająca na budowie chodnika w m. Skrobów - Kolonia.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT . Przebudowa drogi powiatowej nr 1522 L ((Choszczów – Marianka) – Glinnik - do drogi powiatowej nr 1514 L)


ZMIANA TREŚCI SIWZ. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507 L (od drogi powiatowej nr 1504 L - Krupy - Wólka Michowska - Rawa - Rudno - do drogi wojewódzkiej nr 809).


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku i kosiarki bijakowej tylno – bocznej dla ZDP Lubartów


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507 L (od drogi powiatowej nr 1504 L - Krupy - Wólka Michowska - Rawa - Rudno - do drogi wojewódzkiej nr 809.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy. Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku i kosiarki bijakowej tylno - bocznej dla ZDP Lubartów.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1541 L (od drogi powiatowej nr 1528 L - Skrobów - Wola Mieczysławska - do drogi powiatowej nr 1531 L) polegająca na budowie chodnika w m. Skrobów - Kolonia.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1522 L ((Choszczów – Marianka) – Glinnik - do drogi powiatowej nr 1514 L.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawy. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT– Dostawy. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie.


NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Część I. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Bazy Materiałowej w Kamionce.


Zamówienie poniżej 30 000 EURO. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Ochrona obiektów i innego mienia w Bazie Materiałowej w Kamionce.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT . Część I. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II.Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Bazy Materiałowej w Kamionce.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup używanego ciągnika rolniczego jako nośnika sprzętu potrzebnego do pracy przy zimowym i letnim utrzymaniu dróg powiatowych.


Zamówienie poniżej 30 000 EURO. Ochrona obiektów i innego mienia w Bazie Materiałowej w Kamionce.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Zakup używanego ciągnika rolniczego jako nośnika sprzętu potrzebnego do pracy przy zimowym i letnim utrzymaniu dróg powiatowych.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy. Część I Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Bazy Materiałowej w Kamionce.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy. Zakup używanego ciągnika rolniczego jako nośnika sprzętu potrzebnego do pracy przy zimowym i letnim utrzymaniu dróg powiatowych.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach operacji pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1221 L (Wola Osowińska – Nowiny) – Tereba – Talczyn – Annopol – do dr. woj. Nr 808 ”


Informacja z otwarcia ofert. Przebudowa drogi powiatowej w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach operacji pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1221 L (Wola Osowińska – Nowiny) – Tereba – Talczyn – Annopol – do dr. woj. Nr 808 ”


ZMIANA TREŚCI SIWZ. Roboty budowlane Lubartów: Przebudowa drogi powiatowej w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach operacji pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1221 L (Wola Osowińska – Nowiny) – Tereba – Talczyn – Annopol – do dr. woj. Nr 808 ”


Zamówienie poniżej 30 000 EURO. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Lubartów: Przebudowa drogi powiatowej w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach operacji pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1221 L (Wola Osowińska – Nowiny) – Tereba – Talczyn – Annopol – do dr. woj. Nr 808 ”


Zamówienie poniżej 30 000 EURO – Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2076


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY. Sprzedaż 67 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


Ogłoszenie. Sprzedaż 67 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.Sprzedaż 67 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA. Sprzedaż 67 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


Ogłoszenie. Sprzedaż 67 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1532 L (od dr kr. Nr 19 – Kock – Obw. Kocka – Tarkawica – Ostrówek Kolonia – do dr. pow. nr 1536 L) polegająca na budowie chodnika w m. Tarkawica.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa drogi powiatowej nr 1532 L (od dr kr. nr 19- Kock- Obw. Kocka - Tarkawica - Ostrówek Kolonia- do dr. pow. nr 1536 L) polegająca na budowie chodnika w m. Tarkawica.


Zamówienie poniżej 30 000 EURO. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 1566 L (od drogi wojewódzkiej nr 813 - Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka - (Sosnowica))


Zamówienie poniżej 30 000 EURO.Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 1566 L (od drogi wojewódzkiej nr 813 - Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka - (Sosnowica))


GŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 L ( od drogi wojewódzkiej nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska – Kaznów – do drogi wojewódzkiej nr 821) w m. Brzeźnica Bychawska.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki.


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki.


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ.dot.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L – Chlewiska – Serniki – do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L (od drogi powiatowej nr 1551 L - Chlewiska - Serniki - do drogi powiatowej nr 1557 L) w m. Serniki


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. ZMIANA TREŚCI SIWZ.Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 L ( od drogi wojewódzkiej nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska – Kaznów – do drogi wojewódzkiej nr 821) w m. Brzeźnica Bychawska.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 L ( od drogi wojewódzkiej nr 815 - Niedźwiada - Brzeźnica Bychawska - Kaznów - do drogi wojewódzkiej nr 821) w m. Brzeźnica Bychawska.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1513 L (od drogi wojewódzkiej nr 809 - Michów - Rudzienko - Gołąb - do drogi wojew. nr 809).


OGŁOSZENIE O ZMIANIE. Sprzedaż 257 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 257 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa drogi powiatowej nr 1513 L (od drogi wojewódzkiej nr 809 - Michów - Rudzienko - Gołąb - do drogi wojew. nr 809)


Zamówienie poniżej 30 000 EURO. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej: - C65B3PU/RC (K1-65) w ilości około 35,00 t, - C69B3PU (K1-70) w ilości około 35,00 t


Zamówienie poniżej 30 000 EURO.Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej: - C65B3PU/RC (K1-65) w ilości około 35,00 t, - C69B3PU (K1-70) w ilości około 35,00 t


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie.


Zamówienie poniżej 30 000 EURO.OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup kruszyw naturalnych.Część I. Kruszywo bazaltowe.Część II. Kruszywo dolomitowe


Zamówienie poniżej 30 000 EURO.Zakup kruszyw naturalnych.Część I. Kruszywo bazaltowe.Część II. Kruszywo dolomitowe


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016.


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg pow w sezonie zimowym 2015/2016 polegających na pracy: Część 1. Nośników pługów średnich będących jednocześnie rezerwowymi nośnikami piaskarek.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L (od drogi woj. nr 809 - Drewnik-Węgielce-Krupy-Giżyce-Karolina do drogi powiatowej nr 1508 L) w m. Węgielce.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY. Sprzedaż 95 drzew przydrożnych ,, na pniu’’ zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu dróg


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016.


ZMIANA TREŚCI SIWZ. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L (od drogi woj. nr 809 - Drewnik-Węgielce-Krupy-Giżyce-Karolina do drogi powiatowej nr 1508 L) w m. Węgielce.


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L (od drogi woj. nr 809 - Drewnik-Węgielce-Krupy-Giżyce-Karolina do drogi powiatowej nr 1508 L) w m. Węgielce.


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 95 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L (od drogi woj. nr 809 - Drewnik-Węgielce-Krupy-Giżyce-Karolina do drogi powiatowej nr 1508 L) w m. Węgielce.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1518 L i 1520 L w miejscowości Wolica


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Część I. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1509 L . Część II. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1532 L


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1518 L i Nr 1520 L w miejscowości Wolica.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej:C65B3PU/RC w ilości ok. 20,00t, C69B3PU w ilości ok.30,00t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy-punkt odbioru emulsji znajdujący się w odl. do 30km


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Remont nawierzchni bitumicznej na dr. pow.: Część I. Nr 1509 L (Od dr. pow. nr 1508 L - Antonin Nowy - Łukówiec -Sułoszyn - do dr. pow. nr 1536 L). Część II.Nr 1532 L (Od dr kr. nr 19- Kock- Obw. Kocka–Tarkawica-Ostrówek Kolonia)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej:C65B3PU/RC w ilości ok. 20,00t, C69B3PU w ilości ok.30,00t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy-punkt odbioru emulsji znajdujący się w odl. do 30km od siedziby Zamawiająceg


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych.


ZMIANA TREŚCI SIWZ. Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych.


ZMIANA TREŚCI SIWZ. Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Rozkładanie kruszywa betonowego z recyklingu dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drogach gruntowych.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej: C65B3PU/RC(K1-65) w ilości ok.15 t, C69B3PU(K1-70) w ilości ok.15 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy -punkt odbioru znajdujący sięw odl. 30 km


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej:- C65B3PU/RC w ilości około 15,00 t, - C69B3PU w ilości około 15,00 t,odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odl. do 30 km od siedziby


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1570L i 1574L na odcinku Ostrów Lubelski (ul. Poniatowskiego) - Głębokie - Stary Uścimów.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE. Sprzedaż 257 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY. Sprzedaż 257 drzew przydrożnych ,,na pniu’’, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE. Sprzedaż 257 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup kruszywa betonowego z recyklingu z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych : 1432 L, 1544 L, 1543 L, 1510 L, 1517 L, 1542 L, 1567 L, 1536 L, 1508 L wraz z dostawą na bazę OD Nr 2 w Lubartowie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1570L i 1574L na odcinku Ostrów Lubelski (ul. Poniatowskiego) - Głębokie - Stary Uścimów.


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Sprzedaż 257 drzew przydrożnych na ,,pniu”–do wycinki-zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zakup kruszywa betonowego z recyklingu z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych : 1432 L, 1544 L, 1543 L, 1510 L, 1517 L, 1542 L, 1567 L, 1536 L, 1508 L


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY. Sprzedaż 257 drzew przydrożnych ,,na pniu’’, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 257 szt. drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zakup paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zakup paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce.


Zamówienie poniżej 30 000 EURO – Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na: drodze gruntowej powiatowej Nr 1541 L Skrobów - Wola Mieczysławska .


Zamówienie poniżej 30 000 EURO – Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na: drodze gruntowej powiatowej Nr 1432 L( od drogi krajowej nr 48 – Przytoczno – Walentynów – (Lendo Ruskie))


Zamówienie poniżej 30 000 EURO – Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na: drodze powiatowej Nr 1567 L (Makoszka - Rudka - Nowa Jedlanka - do drogi pow. nr 1566 L)


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531 L (Firlej - Kamionka)


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015


Zamówienie poniżej 30 000 EURO – Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na: drodze powiatowej Nr 1571 L (od drogi powiatowej nr 1566 L - Orzechów Kolonia - Bobryk- do drogi powiat. nr 1572 L)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY. Sprzedaż 102 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1521 L ( Dębiny-Abramów-Michałówka-Rudka Gołębska do dr. woj. 809 ) – Etap III oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1523 L ( Abramów-Sosnówka-Ciotcza ) – Etap II.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531 L (Firlej - Kamionka)


Zamówienie poniżej 30 000 EURO – Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na: drodze powiatowej Nr 1525 L (od dr. powiatowej 1521 L – Dębczyna – Syry do drogi powiatowej Nr 1526 L)


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 102 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1554 L polegająca na budowie chodnika w m. Zabiele


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1521 L ( Dębiny-Abramów-Michałówka-Rudka Gołębska do dr. woj. 809 ) - Etap III oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1523 L ( Abramów-Sosnówka-Ciotcza ) - Etap II.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L (Leonów-Zawieprzyce) - Wólka Zawieprzycka - do dr. pow. nr 1563L od km 23+342,00 do km 24+312,00


Zamówienie poniżej 30 000 EURO.Zapraszenie do składania ofert na: Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami wraz z zagęszczaniem walcem na drodze powiatowej Nr 1504 L (od dr. woj. 809 – Drewnik – Węgielce – Krupy – Giżyce- Karolina)


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1554 L (od dr. woj. nr 815 - Brzeźnica Książęca - Zabiele - Brzeźnica Bychawska - do dr. pow. nr 1553 L) polegająca na budowie chodnika w m. Zabiele


ZMIANA TREŚCI SIWZ. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1554 L polegająca na budowie chodnika w m. Zabiele


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1554 L polegająca na budowie chodnika w m. Zabiele.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1574 L Głębokie - Stary Uścimów - Krasne- (Rogóźno) - Etap 2.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup przyczepy niskopodwoziowej trzyosiowej.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup kruszywa żelbetowego z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych : Nr 1504 L, ,Nr 1432 L, Nr 1525 L, Nr 1567 L Nr 1541 L, Nr 1571 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego Nr 2 w Lubartowie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L (Leonów - Zawieprzyce) - Wólka Zawieprzycka - do dr. pow. nr 1563 L


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH 1546L, 1221L,1557L,1563L,1559L,1569L


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zakup przyczepy niskopodwoziowej trzy osiowej


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1574 L Głębokie - Stary Uścimów - Krasne -(Rogóźno). Etap 2.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1515 L Michów–Miastkówek, Nr 1516 L (Żyrzyn-Baranów) - Michów-do drogi woj. Nr 809


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.Przebudowa dr. powiatowej Nr 1528 L (od dr. gminnej Lubartów /Słowackiego/-Kamionka-Kierzkówk-do dr. woj. nr 809 )-etap IV na odcinku ulicy Lipowej w Lubartowie od ul. 3-go Maja do obwodnicy miasta(DK19)


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Przebudowa drogi powiatowej nr 1545 L Kozłówka - Nowodwór - Lubartów – ul. Al. 1000-lecia wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej.