Zamówienia poniżej 130 000 zł – w toku

ZAPYTANIE CENOWE. Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1528 L – ul. Lipowa”.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno w ilości około 48 ton wraz z dostawą do Obwodu Drogowego w Kamionce.


ZAPYTANIE CENOWE. Zakup mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno w ilości około 48 ton wraz z dostawą do Obwodu Drogowego w Kamionce.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup emulsji asfaltowej: - C69B3PU w ilości około 50,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.


ZAPYTANIE CENOWE. Zakup emulsji asfaltowej: - C69B3PU w ilości około 50,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Sprzedaż samochodu ciężarowego (dostawczy, skrzyniowy, kabina 7 – osobowa ) Mercedes – Benz, model 413 CDI Sprinter, nr VIN WDB9046221R136744, nr rej. LLB 14844.


OGŁOSZENIE. Sprzedaż samochodu ciężarowego (dostawczy, skrzyniowy, kabina 7 – osobowa ) Mercedes – Benz, model 413 CDI Sprinter, nr VIN WDB9046221R136744, nr rej. LLB 14844.


ZAPYTANIE CENOWE. Zakup piasku wraz z dostarczeniem na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie w ilości ok. 500,00 t sukcesywnie w ciągu 2021 r., zgodnie zamówieniami dokonanymi przez Kierownika Obwodu Drogowego.