Zamówienia poniżej 130 000 zł – w toku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup emulsji asfaltowej: - C69B3PU w ilości około 10,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Zakup emulsji asfaltowej: - C69B3PU – (K1-70) w ilości około 10,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.


ZAPYTANIE CENOWE. Zakup emulsji asfaltowej: – C69B3PU w ilości około 10,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup emulsji asfaltowej: – C69B3PU w ilości około 8,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego


ZAPYTANIE CENOWE. Zakup emulsji asfaltowej: – C69B3PU w ilości około 8,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.


Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Sprzedaż 50 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1536 L, w stosunku do której ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup emulsji asfaltowej: - C69B3PU w ilości około 10,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Zakup emulsji asfaltowej: - C69B3PU w ilości około 10,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 50 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1536 L, w stosunku do której ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Sprzedaż 50 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1536 L, w stosunku do której ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


ZAPYTANIE CENOWE. Zakup emulsji asfaltowej: - C69B3PU w ilości około 10,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 50 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1536 L, w stosunku do której ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Sprzedaż 50 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1536 L, w stosunku do której ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1528 L w Lubartowie, skrzyżowanie ul. Lipowej z ul. Klonową".


OGŁOSZENIE. Sprzedaż 50 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki - zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1536 L, w stosunku do której ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1528 L w Lubartowie, skrzyżowanie ul. Lipowej z ul. Klonową”.


Zapytanie cenowe . Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1528 L w Lubartowie, skrzyżowanie ul. Lipowej z ul. Klonową”.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1528 L – ul. Lipowa.”


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1528 L - ul. Lipowa.”


ZAPYTANIE CENOWE. Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1528 L – ul. Lipowa”.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno w ilości około 48 ton wraz z dostawą do Obwodu Drogowego w Kamionce.


ZAPYTANIE CENOWE. Zakup mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno w ilości około 48 ton wraz z dostawą do Obwodu Drogowego w Kamionce.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup emulsji asfaltowej: - C69B3PU w ilości około 50,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.


ZAPYTANIE CENOWE. Zakup emulsji asfaltowej: - C69B3PU w ilości około 50,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Sprzedaż samochodu ciężarowego (dostawczy, skrzyniowy, kabina 7 – osobowa ) Mercedes – Benz, model 413 CDI Sprinter, nr VIN WDB9046221R136744, nr rej. LLB 14844.


OGŁOSZENIE. Sprzedaż samochodu ciężarowego (dostawczy, skrzyniowy, kabina 7 – osobowa ) Mercedes – Benz, model 413 CDI Sprinter, nr VIN WDB9046221R136744, nr rej. LLB 14844.


ZAPYTANIE CENOWE. Zakup piasku wraz z dostarczeniem na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie w ilości ok. 500,00 t sukcesywnie w ciągu 2021 r., zgodnie zamówieniami dokonanymi przez Kierownika Obwodu Drogowego.