Kontakt

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
ul. Krańcowa 6
21-100 Lubartów
tel.: (081) 854 33 00
e-mail: sekretariat@zdp.lubartow.pl

– Obwód Drogowy w Kamionce
21-132 Kamionka

– Obwód Drogowy w Lubartowie
ul. Nowodworska 7
21-100 Lubartów