ZMIANA TREŚCI SIWZ – Roboty budowlane. Budowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do miejscowości Ciemno – Etap I-III.

  ZDP.B.370.2.2020                                                      Lubartów, dn. 05.05.2020 r.                                                                           

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ – Roboty budowlane. Budowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do miejscowości Ciemno – Etap I-III.

ZDP.B.370.2. 2020                                         Lubartów, dn.05.05.2020 r.                                                                        

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Sprzedaż 58 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.

ZDP.U.4048.4.2.2020                                                             Lubartów, dn. 05.02.2020 r.