INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup emulsji asfaltowej: – C69B3PU w ilości około 50,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.

ZDP.B.373.32.2021                                                   Lubartów, dnia 16.04.2021 r.

OGŁOSZENIE. Sprzedaż samochodu ciężarowego (dostawczy, skrzyniowy, kabina 7 – osobowa ) Mercedes – Benz, model 413 CDI Sprinter, nr VIN WDB9046221R136744, nr rej. LLB 14844.

ZDP.AT.235.02.2021                                                                                       Lubartów, dnia 17.03.2021 r.

ZAPYTANIE CENOWE. Zakup piasku wraz z dostarczeniem na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie w ilości ok. 500,00 t sukcesywnie w ciągu 2021 r., zgodnie zamówieniami dokonanymi przez Kierownika Obwodu Drogowego.

ZDP.B.373.15.2021                                                                                        Lubartów, dn. 03.02.2021 r.