ZAPYTANIE CENOWE. Zakup emulsji asfaltowej: – C69B3PU w ilości około 10,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.

ZDP.B.373.68.2021                                                         Lubartów, dn.30.09.2021 r.  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup emulsji asfaltowej: – C69B3PU w ilości około 50,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.

ZDP.B.373.32.2021                                                   Lubartów, dnia 16.04.2021 r.