INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup emulsji asfaltowej: – C69B3PU w ilości około 50,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.

ZDP.B.373.32.2021                                                   Lubartów, dnia 16.04.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.Zakup pospółki z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych nr 1517 L wraz z dostawą i rozładunkiem bezpośrednio do rozściełacza rozkładającego kruszywo bezpośrednio na drodze na odcinku Rudzienko – Natalin i nr 1525 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.

ZDP.B.373.78.2.2019                                              Lubartów, dnia 04.10.2019 r.