INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.Zakup pospółki z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych nr 1517 L wraz z dostawą i rozładunkiem bezpośrednio do rozściełacza rozkładającego kruszywo bezpośrednio na drodze na odcinku Rudzienko – Natalin i nr 1525 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.

ZDP.B.373.78.2.2019                                              Lubartów, dnia 04.10.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup kruszywa betonowego z recyklingu lub kruszywa łamanego z kamienia naturalnego o frakcji 0-63 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych nr 1517 L wraz z dostawą i rozładunkiem bezpośrednio do rozściełacza rozkładającego kruszywo bezpośrednio na drodze na odcinku Rudzienko – Natalin i nr 1525 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.

ZDP.B.373.78.1.2019                                              Lubartów, dnia 03.10.2019 r.

Zamówienie poniżej 30 000 euro. Zakup pospółki z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych nr 1517 L wraz z dostawą i rozładunkiem bezpośrednio do rozściełacza rozkładającego kruszywo bezpośrednio na drodze na odcinku Rudzienko – Natalin i nr 1525 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.

ZDP.B.373.78.2.2019                                                    Lubartów, dn. 30.09.2019 r.

Zamówienie poniżej 30 000 euro. Zakup kruszywa betonowego z recyklingu lub kruszywa łamanego z kamienia naturalnego o frakcji 0-63 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych nr 1517 L wraz z dostawą i rozładunkiem bezpośrednio do rozściełacza rozkładającego kruszywo bezpośrednio na drodze na odcinku Rudzienko – Natalin i nr 1525 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.

ZDP.B.373.78.1.2019                                                    Lubartów, dn. 27.09.2019 r.

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W LUBARTOWIE

  1. Przebudowa mostu na rzece Czarna wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1221 L (Wola Osowińska – Nowiny) – Tereba – Talczyn – Annopol – do dr woj. Nr 808) na długości około 0,99 km.
  2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1432 L (Przytoczno – Walentynów) na długości około 6,82 km.
  3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 L polegająca na przebudowie i budowie chodnika w m. Lubartów (ul. Kopernika) na długości około 1,07 km.
  4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L (od dr. gm. Lubartów /ul. Słowackiego/-Chlewiska – Pałecznica – Tarło Kol. – do dr. woj. Nr 821) w m. Chlewiska na długości około 1,18 km