Informacja z otwarcia ofert -Dostawy. Część I Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce.

ZDP.B.371.1.2021                                                                                                  Lubartów, dn. 14.12.2020 r.

OGŁOSZENIE. Sprzedaż 358 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.

ZDP.U.4048.60.2020                                                                          Lubartów, dnia 08.12.2020 r. 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Sprzedaż 358 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.

ZDP.U.4048.60.2020                                                                                   Lubartów, dnia 07.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy. Część I. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce.

ZDP.B.371.1.2021                                                                                     Lubartów, dn. 01.12.2020 r.

OGŁOSZENIE. Sprzedaż 358 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w stosunku do których ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.

ZDP.U.4048.60.2020                                                                                   Lubartów, dnia 01.12.2020 r.

Zamówienie poniżej 30 000 euro. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021

ZDP.B.373.70.2019                                                Lubartów, dn. 02.11.2020 r.                                                                           

Zamówienie poniżej 30 000 euro. Informacja z otwarcia ofert. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021

ZDP.B.373.70.2020                              Lubartów, dn.23.10.2020 r.