INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1521 L i drogi powiatowej nr 1514 L, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Marcinów.

ZDP.B.370.14.2019                                                                                     Lubartów, dn. 08.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – roboty budowlane. Przebudowa dróg powiatowych: Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 L (Wola Skromowska – Sułoszyn – Żurawiniec – Kolonia Ostrówek) w m. Luszawa. Część 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L w miejscowości Antonin Nowy. Część 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1535 L w miejscowości Pożarów. Część 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L (Annówka – do dr. kraj. nr 19). Część 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 L (Nowa Wieś – Brzostówka). Część 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L (Ciotcza – Wypnicha – Rudno – do dr. woj. nr 809). Część 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów). Część 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin – Jeziorzany).

ZDP.B.370.13.2019                                                                                Lubartów, dn. 06.08.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- Roboty budowlane. Przebudowa dróg powiatowych: Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 L (Wola Skromowska – Sułoszyn – Żurawiniec – Kolonia Ostrówek) w m. Luszawa. Część 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L w miejscowości Antonin Nowy. Część 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1535 L w miejscowości Pożarów. Część 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L (Annówka – do dr. kraj. nr 19) Część 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 L (Nowa Wieś – Brzostówka). Część 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L (Ciotcza – Wypnicha – Rudno – do dr. woj. nr 809). Część 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów). Część 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin – Jeziorzany).

ZDP.B.370.13.2019                                    Lubartów, dn. 16.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – roboty budowlane. Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 – Syry – Kozłówka – do dr. pow. nr 1545 L) – etap II

ZDP.B.370.11.2019                                                                                Lubartów, dn. 09.07.2019 r.

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. Przebudowa dróg powiatowych: Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 L (Wola Skromowska – Sułoszyn – Żurawiniec – Kolonia Ostrówek) w Luszawa. Część 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L w miejscowości Antonin Nowy. Część 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1535 L w miejscowości Pożarów. Część 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L (Annówka – do dr. kraj. nr 19) Część 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 L (Nowa Wieś – Brzostówka). Część 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L (Ciotcza – Wypnicha – Rudno – do dr woj. nr 809). Część 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów). Część 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin – Jeziorzany).

ZDP.B.370.13.2019                                                                                Lubartów, dn. 08.07.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane. Przebudowa dróg powiatowych: Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 L (Wola Skromowska – Sułoszyn – Żurawiniec – Kolonia Ostrówek) w m. Luszawa. Część 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L w miejscowości Antonin Nowy. Część 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1535 L w miejscowości Pożarów. Część 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L (Annówka – do dr. kraj. nr 19) Część 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 L (Nowa Wieś – Brzostówka). Część 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L (Ciotcza – Wypnicha – Rudno – do dr. woj. nr 809). Część 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów). Część 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin – Jeziorzany).

ZDP.B.370.13.2019                                                      Lubartów, dnia 01.07.2019 r.