ZMIANA TREŚCI SIWZ – Roboty budowlane. Budowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do miejscowości Ciemno – Etap I-III.

  ZDP.B.370.2.2020                                                      Lubartów, dn. 05.05.2020 r.                                                                           

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ – Roboty budowlane. Budowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do miejscowości Ciemno – Etap I-III.

ZDP.B.370.2. 2020                                         Lubartów, dn.05.05.2020 r.