ZAPYTANIE CENOWE. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1579 L, m. Lubartów, ul. Szaniawskiego” – wzbudzanej przez pieszych.

ZDP.B.260.17.2023                                                                              Lubartów, dnia 15.03.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Sprzedaż 50 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1536 L, w stosunku do której ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.

ZDP.U.4048.40.2.2021                                                           Lubartów, dnia 12.10.2021 r.

OGŁOSZENIE. Sprzedaż 50 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1536 L, w stosunku do której ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.

ZDP.U.4048.40.2.2021                                                           Lubartów, dnia 04.10.2021 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Sprzedaż 50 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1536 L, w stosunku do której ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.

ZDP.U.4048.40.1.2021                                                           Lubartów, dnia 04.10.2021 r.

OGŁOSZENIE. Sprzedaż 50 drzew przydrożnych na ,,pniu” – do wycinki – zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1536 L, w stosunku do której ZDP w Lubartowie pełni funkcję zarządu drogi.

ZDP.U.4048.40.1.2021                                                           Lubartów, dnia 28.09.2021 r.