INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup emulsji asfaltowej: – C69B3PU w ilości około 20,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.

ZDP.B.373.29.2022                                                    Lubartów, dnia 05.05.2022 r.