Zamówienie poniżej 30 000 euro. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021

ZDP.B.373.70.2019                                                Lubartów, dn. 02.11.2020 r.