Zmiana treści SIWZ – Dostawy. Część I. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce.

ZDP.B.371.1.2020 Lubartów, dn. 11.12.2019 r.                                                                           

Wydrukuj