OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy. Część I. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Lubartowie. Część II. Zakup paliw ciekłych i materiałów eksploatacyjnych dla Obwodu Drogowego w Kamionce.

ZDP.B.371.1.2020                                                           Lubartów, dn. 10.12.2019 r.

Wydrukuj