Zamówienie poniżej 30 000 euro. Zakup kruszywa betonowego z recyklingu lub kruszywa łamanego z kamienia naturalnego o frakcji 0-63 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych nr 1517 L wraz z dostawą i rozładunkiem bezpośrednio do rozściełacza rozkładającego kruszywo bezpośrednio na drodze na odcinku Rudzienko – Natalin i nr 1525 L wraz z dostawą na bazę Obwodu Drogowego w Lubartowie.

ZDP.B.373.78.1.2019                                                    Lubartów, dn. 27.09.2019 r.

Wydrukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Zapytanie cenowe 186 KB 52
pdf Załącznik Nr 1 - Formularz Oferty 92 KB 55
pdf Załącznik Nr 2 - Formularz Oferty Cenowej 63 KB 51
pdf Załącznik Nr 3 - Wzór Umowy 146 KB 45