OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane.Przebudowa mostu na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1566 L (od dr woj. nr 813 – Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica)).

ZDP.B.370.21.2019                                                                                      Lubartów, dn. 24.09.2019 r.