OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 – Łucka – Kaznów – do dr. woj. Nr 821) na odcinku Serniki – Wola Sernicka.

ZDP.B.370.20.2019                                                                                      Lubartów, dn. 19.09.2019 r.