OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L (od dr. woj. 809 – Drewnik – Węgielce – Krupy – Giżyce – Karolina – do dr. pow. nr 1508 L) – etap III.

ZDP.B.370.17.2019 Lubartów, dn. 18.09.2019 r.

Wydrukuj