INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1521 L i drogi powiatowej nr 1514 L, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Marcinów.

ZDP.B.370.14.2019                                                                                     Lubartów, dn. 08.08.2019 r.