INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup pospółki z załadunkiem w ilości około 850,00 t z przeznaczeniem na utwardzenie drogi powiatowej 1510 L oraz do bieżącego utrzymania dróg powiatowych odbieranej transportem Kupującego loco baza Sprzedawcy. Punkt odbioru pospółki musi znajdować się w odległości do 45 km od siedziby Kupującego.

ZDP.B.373.61.2019                                               Lubartów, dnia 01.08.2019 r.