INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W LUBARTOWIE

  1. Przebudowa mostu na rzece Czarna wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1221 L (Wola Osowińska – Nowiny) – Tereba – Talczyn – Annopol – do dr woj. Nr 808) na długości około 0,99 km.
  2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1432 L (Przytoczno – Walentynów) na długości około 6,82 km.
  3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 L polegająca na przebudowie i budowie chodnika w m. Lubartów (ul. Kopernika) na długości około 1,07 km.
  4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L (od dr. gm. Lubartów /ul. Słowackiego/-Chlewiska – Pałecznica – Tarło Kol. – do dr. woj. Nr 821) w m. Chlewiska na długości około 1,18 km

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – roboty budowlane. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1521 L i drogi powiatowej nr 1514 L, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Marcinów.

ZDP.B.370.14.2019                                                                                     Lubartów, dn. 08.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – roboty budowlane. Przebudowa dróg powiatowych: Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 L (Wola Skromowska – Sułoszyn – Żurawiniec – Kolonia Ostrówek) w m. Luszawa. Część 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L w miejscowości Antonin Nowy. Część 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1535 L w miejscowości Pożarów. Część 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L (Annówka – do dr. kraj. nr 19). Część 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 L (Nowa Wieś – Brzostówka). Część 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L (Ciotcza – Wypnicha – Rudno – do dr. woj. nr 809). Część 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów). Część 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin – Jeziorzany).

ZDP.B.370.13.2019                                                                                Lubartów, dn. 06.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup pospółki z załadunkiem w ilości około 850,00 t z przeznaczeniem na utwardzenie drogi powiatowej 1510 L oraz do bieżącego utrzymania dróg powiatowych odbieranej transportem Kupującego loco baza Sprzedawcy. Punkt odbioru pospółki musi znajdować się w odległości do 45 km od siedziby Kupującego.

ZDP.B.373.61.2019                                               Lubartów, dnia 01.08.2019 r.