INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W LUBARTOWIE

ZDP.B.373.13.2019                                                       Lubartów, dnia 12.07.2019 r.

dot. przebudowy poniższych dróg powiatowych:

Część 1. Przebudowy drogi powiatowej nr 1536 L (Wola Skromowska – Sułoszyn – Żurawiniec – Kolonia Ostrówek) w m. Luszawa na długości około 900 m.

Część 2. Przebudowy drogi powiatowej nr 1509 L w miejscowości Antonin Nowy na długości 900 m.

Część 3. Przebudowy drogi powiatowej nr 1535 L w miejscowości Pożarów na długości około 500 m.

Część 4. Przebudowy drogi powiatowej nr 1223 L (Annówka – do dr. kraj. nr 19) na długości około 848 m.

Część 5. Przebudowy drogi powiatowej nr 1562 L (Nowa Wieś – Brzostówka) na długości około 990 m .

Część 6. Przebudowy drogi powiatowej nr 1512 L (Ciotcza – Wypnicha – Rudno – do dr woj. nr 809) na długości około 530 m.

Część 7. Przebudowy drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów) na długości około 990 m.

Część 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L (Blizocin – Jeziorzany) na długości 630 m.