OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane. Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 – Syry – Kozłówka – do dr. pow. nr 1545 L) – etap II.

ZDP.B.370.11.2019                                                                                      Lubartów, dn. 11.06.2019 r.