INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L – Firlej – skrzyż. z DK 19 – Kamionka).

ZDP.B.372.6.2019                                                                                   Lubartów, dn. 16.05.2019 r.