INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – Usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L – Firlej – skrzyż. z DK 19 – Kamionka).

ZDP.B.372.6.2019                                                                                               Lubartów, dn. 24.04.2019 r.