INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.Zakup emulsji asfaltowej: – C69B3PU – ( K1-70) w ilości około 50,00 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.

ZDP.B.373.31.2019                                                                                     Lubartów, dnia 12.04.2019 r.