Zmiana treści SIWZ. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – usługi. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego.

Wydrukuj